به فروشگاه اینترنتی زرین هورکا خوش آمدید ورود / ثبت نام

فروشگاه اینترنتی زرین هورکا

فوندانت مشکی 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : مشکی - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

264,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت مشکی 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : مشکی - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

66,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت مشکی 1kgسی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : مشکی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

22,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت مشکي 0.5kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

11,000 تومان

جزئیات کالا

روغن آفتاب مایع سويا

مشخصات برند : آفتاب - انواع : مایع سویا - قیمت : 77،000 - وزن : 16kg

77,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت بنفش سه 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

264,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت بنفش سه 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

66,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت بنفش سه 1kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

22,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت بنفش سه 0.5kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

11,000 تومان

جزئیات کالا

روغن خروس مایع سویا

مشخصات برند : خروس - انواع : مایع سویا - قیمت : 77،000 - وزن : 16kg

77,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت بنفش يک 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

264,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت بنفش يک 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

66,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت بنفش يک 1kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

22,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت بنفش يک 0.5kgسی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

11,000 تومان

جزئیات کالا

روغن آفتاب دان( نیمه جامد )

مشخصات برند : آفتاب - انواع : نیمه جامد - گروه مشتریان : رستوران، هتل - قیمت : 77،000 - وزن : 16kg

77,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت آبی سه 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

264,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت آبي سه 3kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

66,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت آبي سه 1kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

22,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت آبی سه 0.5kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

11,000 تومان

جزئیات کالا

روغن خروس دان ( نیمه جامد )

مشخصات برند : خروس - انواع : نیمه جامد - گروه مشتریان : رستوران، هتل - قیمت : 77،000 - وزن : 16kg

77,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت آبی يک 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

264,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت آبي يک 3 کيلوگرمي سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

66,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت آبی يک 1kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

22,000 تومان

جزئیات کالا

فوندانت آبی يک 0.5kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

11,000 تومان

جزئیات کالا