نبات نی دار سلفونی تک نفره پالیز (5 كیلوگرمی)
پالیز

مشخصات برند : پالیز - وزن : 5کیلوگرم - قیمت : 103,000تومان

۴ %
تخفیف

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عدس درجه یک (5 کيلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : عدس - وزن : 5 کیلوگرم

۸ %
تخفیف

۴۹,۹۷۳ تومان

۴۵,۹۷۵ تومان

جزئیات کالا

لپه تبریز (5 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : لپه - وزن : 5 کیلوگرم

۸ %
تخفیف

۷۵,۲۸۴ تومان

۶۹,۲۶۱ تومان

جزئیات کالا

نخود کرمانشاهی (5 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : نخود کرمانشاهی - وزن : 5 کیلوگرم

۸ %
تخفیف

۵۵,۸۱۴ تومان

۵۱,۳۴۹ تومان

جزئیات کالا

زردچوبه (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : زردچوبه - وزن : 4

۲ %
تخفیف

۸۳,۶۵۹ تومان

۸۱,۹۸۶ تومان

جزئیات کالا

پودر دارچین (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : پودر دارچین - وزن : 4

۲ %
تخفیف

۲۱۰,۰۵۶ تومان

۲۰۵,۸۵۵ تومان

جزئیات کالا

لوبیا رشتی (5 کيلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : لوبیا رشتی - وزن : 5 کیلوگرم

ناموجود

لوبیا قرمز (5 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : لوبیا قرمز - وزن : 5 کیلوگرم

ناموجود

لوبیا چیتی (5 کيلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : لوبیا چیتی - وزن : 5 کیلوگرم

ناموجود

لوبیا چشم بلبلی (5 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : لوبیا چشم بلبلی - وزن : 5 کیلوگرم

ناموجود

فلفل قرمز (4 کيلوگرمي) پاليز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : فلفل قرمز - وزن : 4

ناموجود

ماش اعلا (5 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : ماش - وزن : 5 کیلوگرم

ناموجود

نخود و لوبیا مخلوط (5 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : نخود لوبیا مخلوط - وزن : 5 کیلوگرم

ناموجود

زرشک اعلا (5 کيلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : زرشک

ناموجود

هل سبز (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : هل سبز - وزن : 4

ناموجود

زنجبیل (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : زنجبیل - وزن : 4

ناموجود

پودر سماق (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : پودر سماق - وزن : 4

ناموجود

پودر اویشن (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : پود آویشن - وزن : 4

ناموجود

زیره سیاه (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : زیره سیاه - وزن : 4

ناموجود

زیره سبز (4 کيلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : زیره سبز - وزن : 4

ناموجود

پودر لیمو (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : پودر لیمو - وزن : 4

ناموجود

پودر سیر (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : پودر سیر - وزن : 4

ناموجود