خیار شور ممتاز 16 کیلوگرمی دبه نازیلا
نازیلا

مشخصات برند : نازیلا - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ممتاز - قیمت : 438,981 - وزن : 16کیلو خیارشور خالص

۴۲,۴۹۵ تومان

جزئیات کالا

خیار شور نول 16 کیلوگرمی دبه نازیلا
نازیلا

مشخصات برند : نازیلا - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : نول - قیمت : 586,038 - وزن : 16کیلو خیارشور خالص

۵۶,۹۱۶ تومان

جزئیات کالا

خیار شور ویژه 16 کیلوگرمی دبه نازیلا
نازیلا

مشخصات برند : نازیلا - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ویژه - قیمت : 831,925 - وزن : 16کیلو خیارشور خالص

ناموجود