پودر زیره سبز 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر زیره سبز - وزن : 2/5kg

۱۱۲,۹۱۰ تومان

آرد نخودچی فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : آرد نخودچی - وزن : 2/5kg

۲۶,۴۲۶ تومان

ادویه اویشن2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پود آویشن - وزن : 2/5kg

۱۰۸,۱۰۵ تومان

پودر پاپ ریکا 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر پاپ ریکا - وزن : 2/5kg

۴۰,۸۴۰ تومان

سماق قهوه ای فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر سماق - وزن : 2/5kg

۹۸,۴۹۶ تومان

ادویه خورشتی 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : ادویه خورشتی - وزن : 2/5kg

۴۵,۶۴۴ تومان

ادویه پلویی 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : ادویه پلویی - وزن : 2/5kg

۴۵,۶۴۴ تومان

سماق قرمز 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر سماق - وزن : 2/5kg

۱۰۸,۱۰۵ تومان

گرد لیمو عمانی فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : گرد لیمو عمانی - وزن : 2/5kg

۶۷,۲۶۶ تومان

پودرسیر 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر سیر - وزن : 2/5kg

۶۰,۰۵۸ تومان

پودر پیاز 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر پیاز - وزن : 2/5kg

۶۷,۲۶۶ تومان

ادویه گوشت2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : ادویه گوشت - وزن : 2/5kg

۴۳,۲۴۲ تومان

ادویه مرغ و ماهی 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات نوع : ادویه مرغ و ماهی - وزن : 2/5kg

۸۱ %
تخفیف

۲۷۰,۲۶۳ تومان

۵۲,۳۱۵ تومان

پودر زنجبیل 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : زنجبیل - وزن : 2/5kg

۹۸,۴۹۶ تومان

پودر موسیر فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر موسیر - وزن : 2/5kg

۱۴۸,۹۴۵ تومان

پودر دارچین 2.5 کیلوگرمی فله چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر دارچین - وزن : 2/5kg

ناموجود

پودر فلفل قرمز2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : فلفل قرمز - وزن : 2/5kg

ناموجود

ادویه کاری 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : کاری - وزن : 2/5kg

ناموجود

لوبیا چیتی 5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : لوبیا چیتی - وزن : 5 کیلوگرم

ناموجود

پودر زردچوبه 5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : زردچوبه - وزن : 5kg

ناموجود

سماق نرم فله قرمز 5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات نوع : پودر سماق

ناموجود

برنج ایرانی هاشمی 5 کیلویی چاپار
چاپار

مشخصات انواع : ایرانی

ناموجود