به فروشگاه اینترنتی زرین هورکا خوش آمدید ورود / ثبت نام

فروشگاه اینترنتی زرین هورکا

خيار شور ويژه حلب آفاق

مشخصات انواع محصول : ویژه - قیمت : 500,500 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

50,050 تومان

جزئیات کالا

خيار شور درجه دو حلب آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 2 - قیمت : 305,473 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

30,450 تومان

جزئیات کالا

خيار شور درجه يک حلب آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 1 - قیمت : 443,630 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

44,500 تومان

جزئیات کالا

خيار شور ممتاز حلب آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ممتاز - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

48,230 تومان

جزئیات کالا

خيار شور ممتاز دبه 15 کيلويي آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ممتاز

17,200 تومان

جزئیات کالا

خيار شور نول دبه آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : نول - قیمت : 305,473 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

30,500 تومان

جزئیات کالا

خيار شور ويژه دبه آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ویژه

49,950 تومان

جزئیات کالا