روغن آفتاب مایع سويا 16Kg
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : مایع سویا - قیمت(ریال) : 90،000 - وزن : 16kg

۷ %
تخفیف

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

روغن آفتاب دان16kg( نیمه جامد )
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : نیمه جامد - گروه مشتریان : رستوران، هتل - قیمت(ریال) : 90،000 - وزن : 16kg

۷ %
تخفیف

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

روغن آفتاب صاف طلايی 44
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 44 - گروه مشتریان : قنادی - قیمت(ریال) : 76،000 - وزن : 10kg

۱ %
تخفیف

۹۱,۲۰۰ تومان

۹۰,۰۱۴ تومان

جزئیات کالا

روغن آفتاب آزاد صاف 50
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 50 - گروه مشتریان : قنادی - قیمت(ریال) : 98،300 - وزن : 16kg

۷ %
تخفیف

۱۱۷,۹۵۰ تومان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

روغن آفتاب صاف 50 سفيد
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 50 - گروه مشتریان : قنادی - وزن : 16kg

۷ %
تخفیف

۱۱۷,۹۵۰ تومان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

روغن آفتاب مارگارین مخصوص شيرينی پفی
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : مارگارین - گروه مشتریان : قنادی - قیمت(ریال) : 73،500 - وزن : 10kg

۳ %
تخفیف

۸۹,۶۰۰ تومان

۸۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

روغن آفتاب آزاد سرخ کردنی16kg
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : فست فود - قیمت(ریال) : 90،000 - وزن : 16kg

۷ %
تخفیف

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آفتاب آزاد سرخ کردنی 4.5کیلویی گالن(4عددی)
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : قنادی, رستوران، هتل, فست فود, کارخانجات

۱۲ %
تخفیف

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۲۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آفتاب آزاد آفتابگردان 4.5 کیلویی گالن (4 عددی)
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : آفتابگردان - گروه مشتریان : قنادی, رستوران، هتل, فست فود, خانوار

۸ %
تخفیف

۱۳۷,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

300حلب روغن آفتاب
آفتاب

قیمت کد کالا : کد کالا

۳۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

روغن سرخ کردنی 18kg آفتاب
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : رستوران، هتل

ناموجود

روغن آفتاب مايع کانولا

مشخصات برند : آفتاب - گروه مشتریان : رستوران، هتل - قیمت : 54،500

ناموجود

روغن دان 18kg (نیمه جامد)

مشخصات برند : آفتاب - انواع : نیمه جامد - گروه مشتریان : رستوران، هتل

ناموجود

کره گیاهی آفتاب (مارگارين معمولی)

مشخصات برند : آفتاب - گروه مشتریان : رستوران، هتل - وزن : 10kg

ناموجود

روغن مایع سویا 18kg آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : مایع سویا

ناموجود

روغن آفتاب صاف 44
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 44 - گروه مشتریان : قنادی - قیمت(ریال) : 73،000 - وزن : 10kg

ناموجود

روغن آفتاب سرخ کردنی مخصوص زولبيا
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : قنادی, رستوران، هتل, فست فود - قیمت(ریال) : 90،000 - وزن : 16kg

ناموجود

روغن سرخ کردنی 10kg آفتاب
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : قنادی, رستوران، هتل, فست فود - وزن : 10kg

ناموجود

روغن آفتاب صاف بستنی

مشخصات برند : آفتاب - گروه مشتریان : کارخانجات - قیمت(ریال) : 101،700 - وزن : 16kg

ناموجود

روغن آفتاب آزاد مارگارين (مارگارين مخصوص پنير)

مشخصات برند : آفتاب - انواع : مارگارین - گروه مشتریان : کارخانجات - قیمت(ریال) : 68،400 - وزن : 10kg

ناموجود

روغن آفتاب جایگزین کره کاکائو (CBR)

مشخصات برند : آفتاب - گروه مشتریان : قنادی - قیمت(ریال) : 84,000 - وزن : 16kg

ناموجود

روغن آفتاب آزاد صاف 66

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 66 - گروه مشتریان : قنادی - قیمت(ریال) : 101،700 - وزن : 16kg

ناموجود

روغن آفتاب صاف 66 بیسکوییت طلایی

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 66 - گروه مشتریان : کارخانجات - قیمت(ریال) : 101،700 - وزن : 16kg

ناموجود

روغن آفتاب آزاد شوکواویل

مشخصات برند : آفتاب - گروه مشتریان : کارخانجات - قیمت(ریال) : 77،000 - وزن : 16kg

ناموجود