روغن آفتاب مایع سويا 16Kg
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - وزن : 16kg

۱۱۲,۰۰۰ تومان

روغن آفتاب آزاد صاف 50
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 50 - گروه مشتریان : قنادی - وزن : 16kg

۱۱۷,۹۵۰ تومان

روغن آفتاب صاف طلايی 44
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 44 - گروه مشتریان : قنادی - وزن : 10kg

۹۱,۲۰۰ تومان

روغن آفتاب صاف 50 سفيد
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 50 - گروه مشتریان : قنادی - وزن : 16kg

۱۱۷,۹۵۰ تومان

روغن آفتاب مارگارین مخصوص شيرينی پفی
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : مارگارین - گروه مشتریان : قنادی - وزن : 10kg

۸۹,۶۰۰ تومان

روغن آفتاب آزاد سرخ کردنی16kg
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : فست فود - وزن : 16kg

۱۱۲,۰۰۰ تومان

روغن آفتاب سرخ کردنی مخصوص زولبيا
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : قنادی, فست فود - وزن : 16kg

۱۱۲,۰۰۰ تومان

آفتاب آزاد سرخ کردنی 4.5کیلویی گالن(4عددی)
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : قنادی, فست فود, کارخانجات

۱۳۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

15روغن 16kg سویا +8رب اطهر4200 گرمی

قیمت کد کالا : کد کالا

۲,۱۰۰,۳۶۰ تومان

جزئیات کالا

روغن آفتاب دان16kg( نیمه جامد )
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : نیمه جامد - وزن : 16kg

ناموجود

روغن سرخ کردنی 18kg آفتاب
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : سرخ کردنی

ناموجود

روغن آفتاب مايع کانولا

مشخصات برند : آفتاب

ناموجود

روغن دان 18kg (نیمه جامد)

مشخصات برند : آفتاب - انواع : نیمه جامد

ناموجود

کره گیاهی آفتاب (مارگارين معمولی)

مشخصات برند : آفتاب - وزن : 10kg

ناموجود

روغن آفتاب صاف 44
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 44 - گروه مشتریان : قنادی - وزن : 10kg

ناموجود

روغن مایع سویا 18kg آفتاب

مشخصات برند : آفتاب

ناموجود

روغن آفتاب صاف بستنی

مشخصات برند : آفتاب - گروه مشتریان : کارخانجات - وزن : 16kg

ناموجود

روغن آفتاب آزاد مارگارين (مارگارين مخصوص پنير)

مشخصات برند : آفتاب - انواع : مارگارین - گروه مشتریان : کارخانجات - وزن : 10kg

ناموجود

روغن آفتاب جایگزین کره کاکائو (CBR)

مشخصات برند : آفتاب - گروه مشتریان : قنادی - وزن : 16kg

ناموجود

روغن آفتاب آزاد صاف 66
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 66 - گروه مشتریان : قنادی - وزن : 16kg

ناموجود

روغن آفتاب آزاد شوکواویل

مشخصات برند : آفتاب - گروه مشتریان : کارخانجات - وزن : 16kg

ناموجود

روغن آفتاب صاف 66 بیسکوییت طلایی

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 66 - گروه مشتریان : کارخانجات - وزن : 16kg

ناموجود

روغن آفتاب صاف طلايی 44 +plus
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 44 - گروه مشتریان : قنادی - وزن : 10kg

ناموجود

روغن آفتاب صاف 50 سفيد +plus
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 50 - گروه مشتریان : قنادی - وزن : 16kg

ناموجود