میشكا شكلاتی 2 كیلو 4 عددی آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 8 کیلویی

۱۶۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

میکا(ساق عروس) شکلاتی 7 کیلویی آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 7کیلویی - قیمت : 1,470,000 - نوع : شکلاتی

۱۶۴,۲۳۶ تومان

جزئیات کالا

میشكا تابستونی کاکائو 4 كیلویی آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 4کیلویی

۸۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

میشكا تابستونی کاکائو 8 كیلویی آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 8 کیلویی

۱۶۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

میکا(ساق عروس) نارگیلی7 کیلویی آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 7کیلویی - قیمت : 1,470,000 - نوع : نارگیلی

۱۶۴,۲۳۶ تومان

جزئیات کالا

میشكا شكلاتی 8 كیلویی آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 8 کیلویی - نوع : شکلاتی

ناموجود

میشكا شكلاتی 4 كیلویی آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 4کیلویی - نوع : شکلاتی

ناموجود