ميشكا شكلاتي 8 كيلويي آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 8 کیلویی - نوع : شکلاتی

۱۰۶,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ميشكا شكلاتي 2 كيلو 4 عددي آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 8 کیلویی

۱۰۸,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

میکا(ساق عروس) شکلاتی 7 کیلویی آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 7کیلویی - قیمت : 1,470,000 - نوع : شکلاتی

۱۴۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ميشكا تابستونی کاکائو 2 كيلويي آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه

۲۷,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

میکا(ساق عروس) نارگیلی7 کیلویی آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 7کیلویی - قیمت : 1,470,000 - نوع : نارگیلی

۱۴۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ميشكا تابستونی کاکائو 8 كيلويي آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 8 کیلویی

۱۰۶,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ميشكا تابستونی کاکائو 4 كيلويي آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 4کیلویی

۵۳,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

ميشكا شكلاتي 4 كيلويي آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 4کیلویی - نوع : شکلاتی

ناموجود