ادویه کاری (4 کيلوگرمی) پاليز

مشخصات برند : پالیز - نوع : کاری - وزن : 4

۴ %
تخفیف

۹۵,۹۹۸ تومان

۹۲,۳۸۷ تومان

جزئیات کالا

فلفل سياه (4 کيلوگرمي) پاليز

مشخصات برند : پالیز - نوع : فلفل سیاه - وزن : 4

۴ %
تخفیف

۲۶۲,۳۱۶ تومان

۲۵۲,۴۴۷ تومان

جزئیات کالا

پودر دارچین (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : پودر دارچین - وزن : 4

۴ %
تخفیف

۲۱۲,۱۵۷ تومان

۲۰۴,۱۷۵ تومان

جزئیات کالا

پودر دارچین 2.5 کیلوگرمی فله چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر دارچین - وزن : 2/5kg

۹۳,۶۹۱ تومان

جزئیات کالا

ادویه اویشن2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پود آویشن - وزن : 2/5kg

۱۰۸,۱۰۵ تومان

جزئیات کالا

پودر زیره سبز 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر زیره سبز - وزن : 2/5kg

۱۱۲,۹۱۰ تومان

جزئیات کالا

سماق قهوه ای فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر سماق - وزن : 2/5kg

۹۸,۴۹۶ تومان

جزئیات کالا

ادویه خورشتی 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : ادویه خورشتی - وزن : 2/5kg

۴۵,۶۴۴ تومان

جزئیات کالا

پودر پیاز 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر پیاز - وزن : 2/5kg

۶۷,۲۶۶ تومان

جزئیات کالا

گرد لیمو عمانی فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : گرد لیمو عمانی - وزن : 2/5kg

۶۷,۲۶۶ تومان

جزئیات کالا

آرد نخودچی فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : آرد نخودچی - وزن : 2/5kg

۲۶,۴۲۶ تومان

جزئیات کالا

سماق قرمز 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر سماق - وزن : 2/5kg

۱۰۸,۱۰۵ تومان

جزئیات کالا

پودر پاپ ریکا 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر پاپ ریکا - وزن : 2/5kg

۴۰,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا

ادویه کاری 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : کاری - وزن : 2/5kg

۴۵,۶۴۴ تومان

جزئیات کالا

پودر زنجبیل 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : زنجبیل - وزن : 2/5kg

۹۸,۴۹۶ تومان

جزئیات کالا

پودر موسیر فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر موسیر - وزن : 2/5kg

۱۴۸,۹۴۵ تومان

جزئیات کالا

ادویه پلویی 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : ادویه پلویی - وزن : 2/5kg

۴۵,۶۴۴ تومان

جزئیات کالا

ادویه گوشت2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : ادویه گوشت - وزن : 2/5kg

۴۳,۲۴۲ تومان

جزئیات کالا

ادویه مرغ و ماهی 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات نوع : ادویه مرغ و ماهی - وزن : 2/5kg

۸۱ %
تخفیف

۲۷۰,۲۶۳ تومان

۵۲,۳۱۵ تومان

جزئیات کالا

پودرسیر 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر سیر - وزن : 2/5kg

۶۰,۰۵۸ تومان

جزئیات کالا

پودر سوخاری گرانوله سفید (درشت) 12کیلوگرمی 222

مشخصات برند : 222 - نوع : پودر سوخاری گرانوله سفید (درشت) - وزن : 12kg

۲ %
تخفیف

۱۳۲,۴۷۸ تومان

۱۲۹,۹۸۶ تومان

جزئیات کالا

پودر سوخاری گرانوله نارنجی (درشت) 12کیلوگرمی 222

مشخصات برند : 222 - نوع : پودر سوخاری گرانوله نارنجی (درشت) - وزن : 12kg

۲ %
تخفیف

۱۳۲,۴۷۸ تومان

۱۲۹,۹۸۶ تومان

جزئیات کالا

پودر تمپورا نیم کیلوگرمی 222

مشخصات برند : 222 - نوع : پودر تمپورا

۲ %
تخفیف

۲۰۸,۷۹۷ تومان

۲۰۴,۸۶۹ تومان

جزئیات کالا

پودر سوخاری گرانوله اسپایسی 12 کیلوگرمی 222

مشخصات برند : 222 - نوع : پودر سوخاری گرانوله اسپایسی

۲ %
تخفیف

۱۴۶,۸۷۸ تومان

۱۴۴,۱۱۵ تومان

جزئیات کالا