فلفل قرمز (4 کيلوگرمي) پاليز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : فلفل قرمز - وزن : 4

۷۶,۷۵۱ تومان

جزئیات کالا

زردچوبه (4 کیلوگرمی) پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : زردچوبه - وزن : 4

۸۳,۶۵۹ تومان

جزئیات کالا

ادویه کاری (4 کيلوگرمی) پاليز

مشخصات برند : پالیز - نوع : کاری - وزن : 4

۹۵,۰۴۸ تومان

جزئیات کالا

پودر دارچین (4 کیلوگرمی) پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : پودر دارچین - وزن : 4

۲۱۰,۰۵۶ تومان

جزئیات کالا

فلفل سياه (4 کيلوگرمي) پاليز

مشخصات برند : پالیز - نوع : فلفل سیاه - وزن : 4

۲۵۹,۷۱۹ تومان

جزئیات کالا

پودر سیر (4 کیلوگرمی) پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : پودر سیر - وزن : 4

به زودی

پودر سماق (4 کیلوگرمی) پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : پودر سماق - وزن : 4

به زودی

زنجبیل (4 کیلوگرمی) پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : زنجبیل - وزن : 4

به زودی

زیره سبز (4 کيلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : زیره سبز - وزن : 4

به زودی

زیره سیاه (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : زیره سیاه - وزن : 4

به زودی

پودر موسير (4 کيلوگرمي) پاليز

مشخصات نوع : پودر موسیر - وزن : 4

به زودی

هل سبز (4 کیلوگرمی) پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : هل سبز - وزن : 4

به زودی

پودر اویشن (4 کیلوگرمی) پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : پود آویشن - وزن : 4

به زودی

پودر لیمو (4 کیلوگرمی) پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : پودر لیمو - وزن : 4

به زودی

زرشک اعلا (5 کيلوگرمی) پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : زرشک

ناموجود