پودر دارچین 2.5 کیلوگرمی فله چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر دارچین - وزن : 2/5kg

۱۱۷,۱۱۴ تومان

جزئیات کالا

گرد لیمو عمانی فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : گرد لیمو عمانی - وزن : 2/5kg

۸۴,۰۸۲ تومان

جزئیات کالا

سماق قرمز 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر سماق - وزن : 2/5kg

۱۳۵,۱۳۲ تومان

جزئیات کالا

ادویه خورشتی 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : ادویه خورشتی - وزن : 2/5kg

۵۷,۰۵۶ تومان

جزئیات کالا

آرد نخودچی فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : آرد نخودچی - وزن : 2/5kg

۳۳,۰۳۲ تومان

جزئیات کالا

ادویه گوشت2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : ادویه گوشت - وزن : 2/5kg

۵۴,۰۵۳ تومان

جزئیات کالا

پودر پاپ ریکا 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر پاپ ریکا - وزن : 2/5kg

۵۱,۰۵۰ تومان

جزئیات کالا

سماق قهوه ای فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر سماق - وزن : 2/5kg

۱۲۳,۱۲۰ تومان

جزئیات کالا

پودر پیاز 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر پیاز - وزن : 2/5kg

۸۴,۰۸۲ تومان

جزئیات کالا

ادویه اویشن2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پود آویشن - وزن : 2/5kg

۱۳۵,۱۳۲ تومان

جزئیات کالا

پودر زنجبیل 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : زنجبیل - وزن : 2/5kg

۱۲۳,۱۲۰ تومان

جزئیات کالا

پودر زیره سبز 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر زیره سبز - وزن : 2/5kg

۱۴۱,۱۳۷ تومان

جزئیات کالا

پودر موسیر فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر موسیر - وزن : 2/5kg

۱۸۶,۱۸۱ تومان

جزئیات کالا

ادویه پلویی 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : ادویه پلویی - وزن : 2/5kg

۵۷,۰۵۶ تومان

جزئیات کالا

پودر فلفل قرمز2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : فلفل قرمز - وزن : 2/5kg

۵۵,۶۲۹ تومان

جزئیات کالا

ادویه مرغ و ماهی 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات نوع : ادویه مرغ و ماهی - وزن : 2/5kg

۵۷,۰۵۶ تومان

جزئیات کالا

پودرسیر 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر سیر - وزن : 2/5kg

۷۵,۰۷۳ تومان

جزئیات کالا

پودر سوخاری گرانوله سفید (درشت) 12کیلوگرمی 222

مشخصات برند : 222 - نوع : پودر سوخاری گرانوله سفید (درشت) - وزن : 12kg

۱۳۵,۱۰۱ تومان

جزئیات کالا

پودر تمپورا نیم کیلوگرمی 222

مشخصات برند : 222 - نوع : پودر تمپورا

۲۱۲,۹۳۱ تومان

جزئیات کالا

پودر سوخاری گرانوله اسپایسی 12 کیلوگرمی 222

مشخصات برند : 222 - نوع : پودر سوخاری گرانوله اسپایسی

۱۴۹,۷۸۶ تومان

جزئیات کالا

پودر سوخاری گرانوله طلایی ویژه 12کیلوگرمی 222

مشخصات برند : 222 - نوع : پودر سوخاری گرانوله طلایی ویژه

۱۶۳,۹۸۲ تومان

جزئیات کالا

پودر فلفل قرمز 1.5 کیلوگرمی گلمیس
گلمیس

مشخصات برند : گلمیس - نوع : فلفل قرمز - وزن : 1.5kg

۴۱,۵۷۹ تومان

جزئیات کالا

پودر فلفل سیاه 2 کیلوگرمی گلمیس
گلمیس

مشخصات برند : گلمیس - نوع : فلفل سیاه - وزن : 2kg

۱۳۱,۷۵۸ تومان

جزئیات کالا

پودر سوخاری گرانوله نارنجی (درشت) 12کیلوگرمی 222

مشخصات برند : 222 - نوع : پودر سوخاری گرانوله نارنجی (درشت) - وزن : 12kg

۱۳۵,۱۰۱ تومان

جزئیات کالا