خيار شور درجه دو امیتیس

مشخصات برند : امتیس - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 2 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

۳۸,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا

خيار شور درجه یک امیتیس

مشخصات برند : امتیس - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 1 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

ناموجود

خيار شور ويژه امیتیس

مشخصات برند : امتیس - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ویژه

ناموجود

خيار شور ممتاز امیتیس

مشخصات برند : امتیس - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ممتاز - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

ناموجود