برنج ایرانی فجر الماس دانه 5kg
الماس دانه

مشخصات برند : الماس دانه - انواع : ایرانی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 62،500تومان

۷۶,۴۵۰ تومان

جزئیات کالا

برنج ایرانی طارم الماس دانه5kg
الماس دانه

مشخصات برند : الماس دانه - انواع : ایرانی - وزن : 5 کیلو

۷۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

برنج ایرانی هاشمی درجه یک گیلان 10کیلوگرمی

مشخصات انواع : ایرانی - وزن : 10 کیلو

۲۶۶,۴۱۸ تومان

جزئیات کالا

برنج ایرانی شیرودی 10کیلوگرمی

مشخصات انواع : ایرانی - وزن : 10 کیلو

۲۰۰,۳۶۴ تومان

جزئیات کالا

برنج ایرانی هاشمی 10 کیلوگرمی چاپار

مشخصات انواع : ایرانی - وزن : 10 کیلو

۲۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

برنج ایرانی هاشمی 10 کیلوگرمی گلنام لذیذ

مشخصات برند : هاشمی گلنام لذیذ - انواع : ایرانی

۲۲۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

برنج ایرانی 10 کیلویی طارم معطر صداقت

مشخصات برند : معطر صداقت - انواع : ایرانی - وزن : 10 کیلو

۲۲۷,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

برنج ایرانی هاشمی 5 کیلویی چاپار
چاپار

مشخصات انواع : ایرانی

۱۰۱,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

برنج ایرانی سنتی شمال فردوس5kg

مشخصات برند : فردوس - انواع : ایرانی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 72,500تومان

ناموجود

برنج ایرانی ممتاز (معطر محلی) فردوس5kg

مشخصات برند : فردوس - انواع : ایرانی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 82,500تومان

ناموجود