برنج ایرانی هاشمی 10 کیلوگرمی چاپار

مشخصات انواع : ایرانی - وزن : 10 کیلو

۱۰ %
تخفیف

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۹۰,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی 10 کیلویی طارم معطر صداقت

مشخصات برند : معطر صداقت - انواع : ایرانی - وزن : 10 کیلو

۸ %
تخفیف

۲۲۷,۵۵۰ تومان

۲۰۹,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

برنج ایرانی طارم الماس دانه5kg
الماس دانه

مشخصات برند : الماس دانه - انواع : ایرانی - وزن : 5 کیلو

ناموجود

برنج ایرانی سنتی شمال فردوس5kg

مشخصات برند : فردوس - انواع : ایرانی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 72,500تومان

ناموجود

برنج ایرانی ممتاز (معطر محلی) فردوس5kg

مشخصات برند : فردوس - انواع : ایرانی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 82,500تومان

ناموجود

برنج ایرانی هاشمی درجه یک گیلان 10کیلوگرمی

مشخصات انواع : ایرانی - وزن : 10 کیلو

ناموجود

برنج ایرانی شیرودی 10کیلوگرمی

مشخصات انواع : ایرانی - وزن : 10 کیلو

ناموجود

برنج ایرانی هاشمی 10 کیلوگرمی گلنام لذیذ

مشخصات برند : هاشمی گلنام لذیذ - انواع : ایرانی

ناموجود

برنج ایرانی هاشمی 5 کیلویی چاپار
چاپار

مشخصات انواع : ایرانی

ناموجود