مقایسه

برنج ایرانی فجر الماس دانه 5kg
الماس دانه

مشخصات برند : الماس دانه - انواع : ایرانی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 62،500تومان

۱۰ %
تخفیف

۱۰۲,۵۰۰ تومان

۹۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

برنج هندی 10کیلوگرمی عالی ناز

مشخصات انواع : هندی1121 - وزن : 10 کیلو

۶۷,۶۲۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

برنج ایرانی هاشمی درجه یک گیلان 10کیلوگرمی

مشخصات انواع : ایرانی - وزن : 10 کیلو

۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

برنج ایرانی شیرودی 10کیلوگرمی

مشخصات انواع : ایرانی - وزن : 10 کیلو

۱۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

برنج ایرانی هاشمی 10 کیلوگرمی چاپار

مشخصات انواع : ایرانی - وزن : 10 کیلو

۲۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

برنج هندی 10 کیلوگرمی جشنواره
جشنواره

مشخصات برند : جشنواره - انواع : هندی1121

۵ %
تخفیف

۶۸,۰۰۰ تومان

۶۴,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

برنج هندی 10kgرويال طوبی طلایی
طوبی طلایی

مشخصات برند : طوبی طلائی - انواع : هندی1121 - وزن : 10 کیلو - قیمت : 70,000تومان

ناموجود

مقایسه

برنج هندی 10kg گل بانو
گل بانو

مشخصات برند : گل بانو - انواع : هندی1509 - وزن : 10 کیلو

ناموجود

مقایسه

برنج ايرانی 5kg رويال طوبی طلایی

مشخصات برند : طوبی طلائی - انواع : ایرانی - وزن : 5 کیلو

ناموجود

مقایسه

برنج ايرانی 10kgرويال طوبی طلایی

مشخصات برند : طوبی طلائی - انواع : ایرانی - وزن : 10 کیلو

ناموجود

مقایسه

برنج هندی 10 کیلویی گلدسته قرمز

مشخصات برند : گلدسته - انواع : هندی1121 - وزن : 10 کیلو - قیمت : 68,000تومان

ناموجود

مقایسه

برنج ایرانی طارم الماس دانه5kg
الماس دانه

مشخصات برند : الماس دانه - انواع : ایرانی - وزن : 5 کیلو

ناموجود

مقایسه

برنج هندی 10کیلویی ترانه
ترانه

مشخصات برند : ترانه - انواع : هندی1121 - وزن : 10 کیلو - قیمت : 65,000تومان

ناموجود

مقایسه

برنج هندی 10 کیلویی 21

مشخصات برند : 21 - انواع : هندی1121 - وزن : 10 کیلو - قیمت : 69,500تومان

ناموجود

مقایسه

برنج هندی 10 کیلويی خاطره
خاطره

مشخصات برند : خاطره - انواع : هندی1121 - وزن : 10 کیلو - قیمت : 73,000تومان

ناموجود

مقایسه

برنج ایرانی سنتی شمال فردوس5kg

مشخصات برند : فردوس - انواع : ایرانی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 72,500تومان

ناموجود

مقایسه

برنج ایرانی ممتاز (معطر محلی) فردوس5kg

مشخصات برند : فردوس - انواع : ایرانی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 82,500تومان

ناموجود