پودر تارت 290gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : تارت - وزن : 290g - قیمت : 89,000ريال

ناموجود

پودر زولبيا و باميه 300gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : زولبیا و بامیه - وزن : 300g - قیمت : 79,000ريال

ناموجود

پودر تیرامیسو بن سا (12عددی)

مشخصات برند : بن سا - انواع : ترامیسو - قیمت : قیمت

ناموجود

پودر باميه با سس شکلات 290gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : بامیه - وزن : 290g - قیمت : 79,000ريال

ناموجود

پودر شيريني کوکي 390gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : کوکی - وزن : 390g - قیمت : 89,000ريال

ناموجود

پودر شيرينی آلمانی 500gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : شیرینی آلمانی - وزن : 500g - قیمت : 89,000ريال

ناموجود

پودر پنکیک 240gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : پنکیک - وزن : 240g - قیمت : 65,000ريال

ناموجود

پودر کرپ 215gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : کرپ - وزن : 215g - قیمت : قیمت

ناموجود

پودر مافين وانيلي 257gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : مافین وانیلی - وزن : 257g - قیمت : 109,000ريال

ناموجود

پودر کیک پرتقالی 500gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : پرتقالی - وزن : 500g - قیمت : 89,000ريال

ناموجود

پودر نان خامه ای بن سا (12عددی)

مشخصات برند : بن سا - انواع : نان خامه ای - وزن : 200g - قیمت : قیمت

ناموجود

پودر کیک آتشفشان شکلات

مشخصات برند : بن سا - انواع : شکلاتی - وزن : 210g - قیمت : قیمت

ناموجود

پودر مافين شکلاتي 357gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : مافین شکلاتی - وزن : 357g - قیمت : 109,000ريال

ناموجود

پودر رولت 375gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : رولت - وزن : 375g - قیمت : 89,000ريال

ناموجود

پودر شيريني کشمشي 360gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : شیرینی کشمشی - وزن : 360g - قیمت : 89,000ريال

ناموجود

پودر شیرینی نخودچی بن سا (12عددی)

مشخصات برند : بن سا - انواع : شیرینی نخود چی - وزن : 360g - قیمت : قیمت

ناموجود

پودر کیک صبحانه ماربل 440gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : ماربل, صبحانه - وزن : 440g - قیمت : 109,000ريال

ناموجود

پودر کیک وانیلی 500gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : وانیلی اسفنجی - وزن : 500g - قیمت : 89,000ريال

ناموجود

پودر کیک شکلاتی 480gr بن سا (با سس شکلات)

مشخصات برند : بن سا - انواع : شکلاتی - وزن : 480g - قیمت : 109,000ريال

ناموجود

پودر کیک صبحانه کاکائویی 420gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : صبحانه, کاکائویی - وزن : 420g - قیمت : 89,000ريال

ناموجود

پودر کیک موزی 500gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : موزی - وزن : 500g - قیمت : 89,000ريال

ناموجود

پودر کيک صبحانه وانيلی 420gr بن سا

مشخصات انواع : صبحانه - وزن : 240g - قیمت : 89,000ريال

ناموجود

پودر چيزکيک 265gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - انواع : چیز کیک - وزن : 265g - قیمت : 89,000ريال

ناموجود

پودر شیرينی دونات 500gr بن سا

مشخصات برند : بن سا - وزن : 500g - قیمت : 89,000ريال

ناموجود