روغن خروس مایع سویا16kg

مشخصات برند : خروس - انواع : مایع سویا - قیمت(ریال) : 90،000 - وزن : 16kg

ناموجود

روغن خروس دان ( نیمه جامد )

مشخصات برند : خروس - انواع : نیمه جامد - گروه مشتریان : رستوران، هتل - قیمت(ریال) : 90،000 - وزن : 16kg

ناموجود

روغن خروس 16kg سرخ کردنی

مشخصات برند : خروس - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : فست فود - قیمت(ریال) : 90،000 - وزن : 16kg

ناموجود

روغن خروس سرخ کردنی- مخصوص زولبيا

مشخصات برند : خروس - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : قنادی - قیمت(ریال) : 90،000 - وزن : 16kg

ناموجود