زرشک دانه اناری درجه یک 12 کیلوگرمی

پالیز برند : شرکت تیوان کالاگستر - وزن : 12کیلوگرم

ناموجود

لیمو خشک درجه یک جهرم 10 کیلوگرمی

برند درجه یک : جهرم - وزن : 10 - قیمت : 5,335,200 ریال

ناموجود

زرشک اعلا (5 کيلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : زرشک

ناموجود

زرشک پفکی درجه یک 9 کیلوگرمی

پالیز برند : شرکت تیوان کالاگستر

ناموجود

لیمو خشک درجه یک جهرم 5کیلوگرمی

برند درجه یک : جهرم

ناموجود

پسته کله قوچی 10 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - وزن : 10 کیلوگرم - نوع : قوچی

ناموجود

پسته اکبری 5 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - وزن : 5کیلوگرم - نوع : اکبری

ناموجود

پسته اکبری 10 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - وزن : 10 کیلوگرم - نوع : اکبری

ناموجود

پسته احمد آقائی 5 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - وزن : 5کیلوگرم - نوع : آقائی

ناموجود

پسته احمد آقائی 10 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - وزن : 10 کیلوگرم - نوع : آقائی

ناموجود

پسته کله قوچی 5 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - وزن : 5کیلوگرم - نوع : قوچی

ناموجود