به فروشگاه اینترنتی زرین هورکا خوش آمدید ورود / ثبت نام

فروشگاه اینترنتی زرین هورکا

مقایسه

خیارشور دبه ساندویچی خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : فوق نول - قیمت : 226800 - وزن : 10 کیلو خیارشور خالص

23,141 تومان

22,680تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خیارشور دبه نول خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : نول - قیمت : 358000 - وزن : 10 کیلو خیارشور خالص

36,537 تومان

35,800تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خیارشور دبه ویژه خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ویژه - قیمت : 620600 - وزن : 10 کیلو خیارشور خالص

63,329 تومان

62,060تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خیارشور حلب ممتاز B خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ممتاز - قیمت : 572800 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

58,446 تومان

57,280تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خیارشور حلب ویژه A خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ویژه - قیمت : 703950

71,831 تومان

70,395تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خیارشور حلب سوپر ویژه SV خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : سوپر ویژه - قیمت : 847080 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

86,437 تومان

84,708تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خيار شور درجه دو امیتیس

مشخصات برند : امتیس - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 2 - قیمت : 305,473 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

30,547 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خيار شور درجه یک امیتیس

مشخصات برند : امتیس - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 1 - قیمت : 362,425 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

36,242 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خيار شور ويژه امیتیس

مشخصات برند : امتیس - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ویژه - قیمت : 673,075

67,307 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خيار شور ممتاز امیتیس

مشخصات برند : امتیس - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ممتاز - قیمت : 538,460 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

53,846 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خيار شور ويژه حلب آفاق

مشخصات انواع محصول : ویژه - قیمت : 500,500 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

50,050 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خيار شور درجه دو حلب آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 2 - قیمت : 305,473 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

30,450 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خيار شور درجه يک حلب آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 1 - قیمت : 443,630 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

44,500 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خيار شور ممتاز حلب آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ممتاز - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

48,230 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خيار شور ممتاز دبه 15 کيلويي آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ممتاز

17,200 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خيار شور نول دبه آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : نول - قیمت : 305,473 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

30,500 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خيار شور ويژه دبه آفاق

مشخصات برند : آفاق - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ویژه

49,950 تومان

جزئیات کالا