به فروشگاه اینترنتی زرین هورکا خوش آمدید ورود / ثبت نام

فروشگاه اینترنتی زرین هورکا

مقایسه

خیارشور حلب سوپر ویژه SV خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : سوپر ویژه - قیمت : 79،522 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

۸ %
تخفیف

۸۶,۴۳۷ تومان

۷۹,۵۲۲ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خیارشور ویژه A خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ویژه - قیمت : 66،084 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

۸ %
تخفیف

۷۱,۸۳۱ تومان

۶۶,۰۸۴ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خیارشور حلب ممتاز B خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : ممتاز - قیمت : 53،770 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

۸ %
تخفیف

۵۸,۴۴۶ تومان

۵۳,۷۷۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خیارشور حلب درجه دو N خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 2 - قیمت : 38،100 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

۸ %
تخفیف

۴۱,۴۲۰ تومان

۳۸,۱۰۶ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خیارشور حلب درجه یک H خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : حلب - انواع محصول : درجه 1 - قیمت : 41،445 - وزن : 8 کیلو خیارشور خالص

۸ %
تخفیف

۴۵,۰۵۱ تومان

۴۱,۴۴۷ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خیارشور دبه ساندویچی خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : فوق نول - قیمت : 21،200 - وزن : 10 کیلو خیارشور خالص

۸ %
تخفیف

۲۳,۱۴۱ تومان

۲۱,۲۹۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خیارشور دبه نول خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : نول - قیمت : 33،610 - وزن : 10 کیلو خیارشور خالص

۸ %
تخفیف

۳۶,۵۳۷ تومان

۳۳,۶۱۴ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

خیارشور دبه ویژه خوشرو

مشخصات برند : خوشرو - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ویژه - قیمت : 58،260 - وزن : 10 کیلو خیارشور خالص

۸ %
تخفیف

۶۳,۳۲۹ تومان

۵۸,۲۶۳ تومان

جزئیات کالا