مقایسه

رب گوجه فرنگی 4200 گرمی نیومهر

مشخصات برند : نیومهر - وزن : 4200 گرم - قیمت : 625,000ريال

۲ %
تخفیف

۶۲,۵۰۰ تومان

۶۱,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

رب گوجه فرنگی 4200g اطهر

مشخصات برند : اطهر - وزن : 4200 گرم - قیمت : 607,800ريال

۲ %
تخفیف

۷۹,۸۹۷ تومان

۷۸,۲۹۹ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

رب گوجه فرنگی 4200g سفیر

مشخصات برند : سفیر - وزن : 4200 گرم - قیمت : 627,199ريال

۲ %
تخفیف

۸۱,۷۵۰ تومان

۸۰,۱۱۵ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

رب گوجه فرنگی 810 گرمی اطهر (ساده)

مشخصات برند : اطهر - وزن : 800 گرم

۲ %
تخفیف

۲۱۴,۸۰۰ تومان

۲۱۰,۵۰۴ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

رب گوجه فرنگی 810 گرمی اطهر (کلید دار)

مشخصات برند : اطهر - وزن : 800 گرم

۲ %
تخفیف

۲۱۴,۸۰۰ تومان

۲۱۰,۵۰۴ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سفیر رب گوجه فرنگی کلیددار بادرپوش 810 گرمی

مشخصات برند : سفیر - وزن : 800 گرم

۲۱۴,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سفیر رب گوجه فرنگی ساده بادرپوش 810 گرمی

مشخصات برند : سفیر - وزن : 800 گرم

۲۱۴,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

رب گوجه فرنگی 16 کیلوگرمی سفیر

مشخصات برند : سفیر - وزن : 16000گرم - قیمت : 2,257,390ريال

۲ %
تخفیف

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲۹۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا