آب معدني 0.5 لیتری 12 عددی عطش

مشخصات برند : عطش - نوع : معمولی - تعداد در باکس : 12عددی - قیمت : 93,563 ريال

۱۲ %
تخفیف

۸,۵۸۴ تومان

۷,۵۵۴ تومان

جزئیات کالا

آب آشامیدنی 0.5 لیتری 12 عددی

مشخصات برند : کلوور - نوع : معمولی - تعداد در باکس : 12عددی

۹ %
تخفیف

۸,۹۲۷ تومان

۸,۱۴۴ تومان

جزئیات کالا

نمک 2/5کیلویی 5عددی شما

برند برند : شما
وزن وزن : 2/5kg
تعداد تعداد : 5عدد

۵ %
تخفیف

۹,۲۸۴ تومان

۸,۸۲۰ تومان

جزئیات کالا

نمک 1کیلویی 12عدد شما

برند برند : شما
وزن وزن : 1kg
تعداد تعداد : 12عدد

۵ %
تخفیف

۱۳,۴۵۶ تومان

۱۲,۷۸۴ تومان

جزئیات کالا

سس کچاب تند دبه 1.7کیلویی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : کچاپ تند

۱۶,۱۵۸ تومان

جزئیات کالا

سس کچاب دبه 1.7کیلویی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : کچاپ

۱۶,۱۵۸ تومان

جزئیات کالا

سس مایونز کاهش یافته 1.7کیلویی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : مایونز

۱۶,۴۲۴ تومان

جزئیات کالا

سس فرانسوی دبه 1.7کیلویی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : فرانسوی

۱۶,۴۲۴ تومان

جزئیات کالا

دستمال توالت هنگردار 4 عددی ایزی پیک

۳۲ %
تخفیف

۲۴,۸۰۰ تومان

۱۶,۷۸۰ تومان

جزئیات کالا

نمک قوطی 550گرمی 12عدد شما

برند برند : پرند
وزن وزن : 550g
تعداد تعداد : 12عدد

۵ %
تخفیف

۲۴,۲۵۶ تومان

۲۳,۰۴۳ تومان

جزئیات کالا

سس مايونز كم چرب دبه 7.5 کیلوگرمی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : مایونز - وزن : 7/5کیلوگرم

۵ %
تخفیف

۴۴,۵۶۸ تومان

۴۲,۳۴۰ تومان

جزئیات کالا

خیار شور ممتاز 16 کیلوگرمی دبه نازیلا
نازیلا

مشخصات برند : نازیلا - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ممتاز - قیمت : 438,981 - وزن : 16کیلو خیارشور خالص

۴۳,۸۹۸ تومان

جزئیات کالا

خیار شور ممتاز 15 کیلوگرمی دبه میرزایی
میرزایی

مشخصات برند : میرزایی - انواع بسته بندی : دبه - انواع محصول : ممتاز - قیمت : 449,102 - وزن : 15کیلو خیارشور خالص

۴۴,۹۱۰ تومان

جزئیات کالا

سس مایونز دبه 7/5kg آرام

مشخصات برند : آرام - نوع : مایونز - وزن : 7/5کیلوگرم

۴۴,۹۶۵ تومان

جزئیات کالا

نخود کرمانشاهی 5 کیلوگرمی تروفه

مشخصات برند : تروفه - نوع : نخود کرمانشاهی - وزن : 5 کیلوگرم

۱۳ %
تخفیف

۵۱,۷۹۸ تومان

۴۵,۰۶۴ تومان

جزئیات کالا

عدس درجه یک (5 کيلوگرمی) پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : عدس - وزن : 5 کیلوگرم

۸ %
تخفیف

۴۹,۹۷۳ تومان

۴۵,۹۷۵ تومان

جزئیات کالا

سس تكنفره مايونز كم چرب 300 عددی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : مایونز - وزن : 20گرم

۵ %
تخفیف

۴۸,۴۷۲ تومان

۴۶,۰۴۸ تومان

جزئیات کالا

سس تكنفره كچاب 300 عددی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : کچاپ - وزن : 20گرم

۵ %
تخفیف

۵۳,۱۰۱ تومان

۵۰,۴۴۶ تومان

جزئیات کالا

نخود کرمانشاهی (5 کیلوگرمی) پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : نخود کرمانشاهی - وزن : 5 کیلوگرم

۸ %
تخفیف

۵۵,۸۱۴ تومان

۵۱,۳۴۹ تومان

جزئیات کالا

سس كچاب دبه 7.5 کیلوگرمی مهرانه
مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : کچاپ - وزن : 7/5کیلوگرم

۵ %
تخفیف

۵۴,۲۸۱ تومان

۵۱,۵۶۷ تومان

جزئیات کالا

لوبيا قرمز 5 کیلوگرمی تروفه

مشخصات برند : تروفه - نوع : لوبیا قرمز - وزن : 5 کیلوگرم

۱۳ %
تخفیف

۶۲,۸۵۶ تومان

۵۴,۶۸۵ تومان

جزئیات کالا

لپه تبریز 5 کیلوگرمی تروفه

مشخصات برند : تروفه - نوع : لپه - وزن : 5 کیلوگرم

۱۳ %
تخفیف

۶۳,۴۳۸ تومان

۵۵,۱۹۱ تومان

جزئیات کالا