مقایسه

سس کچاب مهرانه دبه 7.5 کیلوگرمی
مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - وزن : 7/5کیلوگرم

۵۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس کم چرب مایونز مهرانه دبه 7.5 کیلوگرمی
مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - وزن : 7/5کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس تکنفره کچاب مهرانه
مهرانه

مشخصات برند : مهرانه

۵۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس تکنفره کم چرب مایونز مهرانه
مهرانه

مشخصات برند : مهرانه

۵۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس تکنفره فرانسوی مهرانه
مهرانه

مشخصات برند : مهرانه

۶۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا