به فروشگاه اینترنتی زرین هورکا خوش آمدید ورود / ثبت نام

فروشگاه اینترنتی زرین هورکا

مقایسه

سس کچاپ تند دبه ای ناميکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : کچاپ تند - قیمت : 234,040 - وزن : 7کیلوگرم

23,404 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس کچاپ تند ساشه 300 عددي ناميکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : کچاپ تند - قیمت : 222,920 - وزن : 18گرم

22,292 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس کچاپ دبه ای نامیکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : کچاپ - قیمت : 234,040 - وزن : 7کیلوگرم

23,404 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس کچاپ تک نفره ناميکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : کچاپ

22,025 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس هزارجزیره تک نفره ناميکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : هزارجزیره - قیمت : 315,030 - وزن : 18گرم

31,503 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس هزار جزیره دبه ای ناميکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : هزارجزیره - قیمت : 353,750 - وزن : 7کیلوگرم

35,374 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس فرانسوی دبه ای نامیکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : فرانسوی - قیمت : 307,910 - وزن : 7کیلوگرم

30,702 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس سیر تک نفره نامیکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : سیر - قیمت : 309,700 - وزن : 18گرم

30,969 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس خردل ساشه 300 عددي ناميکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : خردل - قیمت : 368,420 - وزن : 18گرم

36,842 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فرانسوي ساشه 300 عددي ناميکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : فرانسوی - قیمت : 266,970 - وزن : 18گرم

26,697 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس مايونز ساشه 300 عددي ناميکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : مایونز - قیمت : 222,390 - وزن : 18گرم

22,239 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس خردل دبه 7 کيلويي ناميکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : خردل - قیمت : 418,700 - وزن : 7کیلوگرم

41,870 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس سير دبه 7 کيلويي ناميکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : سیر - قیمت : 307,910 - وزن : 7کیلوگرم

30,791 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس مايونز دبه 7 کيلويي ناميکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : مایونز - قیمت : 238500 - وزن : 7کیلوگرم

23,849 تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس مايونز دبه 7 کيلويي پر چرب ناميکا

مشخصات برند : نامیکا - نوع : مایونز - قیمت : 284,770 - وزن : 7کیلوگرم

28,477 تومان

جزئیات کالا