مقایسه

سس مایونز کاهش یافته 1/7 کیلویی مهرانه
مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : مایونز

۳۸ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۱۵,۰۸۸ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس کچاب تند دبه 1.7کیلویی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : کچاپ تند

۱۶,۱۵۸ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس کچاب دبه 1.7کیلویی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : کچاپ

۱۶,۱۵۸ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس فرانسوی دبه 1.7کیلویی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : فرانسوی

۱۶,۴۲۴ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس مايونز كم چرب دبه 7.5 کیلوگرمی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : مایونز - وزن : 7/5کیلوگرم

۵ %
تخفیف

۴۴,۵۶۸ تومان

۴۲,۳۴۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس مایونز دبه 7/5kg آرام

مشخصات برند : آرام - نوع : مایونز - وزن : 7/5کیلوگرم

۴۴,۹۶۵ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس تكنفره مايونز كم چرب 300 عددی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : مایونز - وزن : 20گرم

۵ %
تخفیف

۴۸,۴۷۲ تومان

۴۶,۰۴۸ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس تكنفره كچاب 300 عددی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : کچاپ - وزن : 20گرم

۵ %
تخفیف

۵۳,۱۰۱ تومان

۵۰,۴۴۶ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس كچاب دبه 7.5 کیلوگرمی مهرانه
مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : کچاپ - وزن : 7/5کیلوگرم

۵ %
تخفیف

۵۴,۲۸۱ تومان

۵۱,۵۶۷ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سس مایونز تک نفره آرام

مشخصات برند : آرام - نوع : مایونز - وزن : 20گرم

ناموجود

مقایسه

سس کچاپ تک نفره آرام

مشخصات برند : آرام - نوع : کچاپ - وزن : 20گرم

ناموجود

مقایسه

سس فرانسوی ساشه 200عددی آرام
آرام

مشخصات برند : آرام - نوع : فرانسوی

ناموجود

مقایسه

سس کچاپ دبه 7/5kg آرام

مشخصات برند : آرام - نوع : کچاپ - وزن : 7/5کیلوگرم

ناموجود