به فروشگاه اینترنتی زرین هورکا خوش آمدید ورود / ثبت نام

فروشگاه اینترنتی زرین هورکا

فوندانت قهوه ای يک 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

۶۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فوندانت بنفش سه 1kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فوندانت آبي سه 3kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

۶۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فوندانت آبي سه 1kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فوندانت قرمز يک 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قرمز - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

۶۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فوندانت نارنجی سه 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : نارنجی - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

۶۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فوندانت سفید 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : سفید - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

۲۶۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فوندانت سفید 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : سفید - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

۶۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فوندانت نارنجی سه 1kg سي سيب

مشخصات قیمت : 220000

ناموجود

فوندانت مشکی 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : مشکی - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

ناموجود

فوندانت مشکی 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : مشکی - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

ناموجود

فوندانت مشکی 1kgسی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : مشکی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

ناموجود

فوندانت مشکي 0.5kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

ناموجود

فوندانت قهوه ای سه 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

ناموجود

فوندانت قهوه ای سه 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

ناموجود

فوندانت قهوه ای سه 1kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

ناموجود

فوندانت قهوه ای سه 0.5kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

ناموجود

فوندانت قهوه ای يک 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

ناموجود

فوندانت قهوه ای يک 1kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

ناموجود

فوندانت قهوه ای يک 0.5kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

ناموجود

فوندانت بنفش سه 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

ناموجود

فوندانت بنفش سه 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

ناموجود

فوندانت بنفش سه 0.5kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

ناموجود

فوندانت بنفش يک 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

ناموجود