فوندانت قهوه ای سه 0.5kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

ناموجود

فوندانت مشکی 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : مشکی - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

ناموجود

فوندانت آبی سه 0.5kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

ناموجود

فوندانت قهوه ای سه 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

ناموجود

فوندانت مشکی 1kgسی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : مشکی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

ناموجود

فوندانت زرد يک 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : زرد - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

ناموجود

فوندانت آبي سه 3kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

ناموجود

فوندانت بنفش يک 1kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

ناموجود

فوندانت قهوه ای سه 1kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

ناموجود

فوندانت مشکي 0.5kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

ناموجود

فوندانت آبي سه 1kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

ناموجود

فوندانت سفید 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : سفید - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

ناموجود

فوندانت قهوه ای يک 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

ناموجود

فوندانت قهوه ای يک 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

ناموجود

فوندانت مشکی 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : مشکی - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

ناموجود

فوندانت قرمز يک 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قرمز - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

ناموجود

فوندانت قهوه ای يک 1kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

ناموجود

فوندانت بنفش سه 1kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

ناموجود

فوندانت نارنجی سه 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : نارنجی - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

ناموجود

فوندانت آبی يک 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

ناموجود

فوندانت بنفش يک 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

ناموجود

فوندانت قرمز يک 0.5kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قرمز - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

ناموجود

فوندانت سفید 1kg سی سیب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : سفید - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

ناموجود

فوندانت زرد سه 1kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : زرد - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

ناموجود