به فروشگاه اینترنتی زرین هورکا خوش آمدید ورود / ثبت نام

فروشگاه اینترنتی زرین هورکا

مقایسه

فوندانت سفید ویزیون 6kg

مشخصات برند : ویزیون - رنگ : سفید - وزن : 6 کیلو - قیمت : 2126630

۲۱۲,۶۶۳ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت نارنجي کاتسان(1 کيلوگرمي)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : نارنجی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

۳ %
تخفیف

۳۶,۵۴۰ تومان

۳۵,۴۴۴ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت قهوه اي کاتسان(5 کيلوگرمي)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : قهوه ای - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

۳ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۷۷,۲۱۹ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت قرمز کاتسان(5 کيلوگرمي)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : قرمز - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

۳ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۷۷,۲۱۹ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت قرمز تيره کاتسان(1 کيلوگرمي)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : قرمز - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

۳ %
تخفیف

۳۶,۵۴۰ تومان

۳۵,۴۴۴ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت فوشيا کاتسان(1 کيلوگرمي)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : فوشیا - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

۳ %
تخفیف

۳۶,۵۴۰ تومان

۳۵,۴۴۴ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت صورتي کاتسان(5 کيلوگرمي)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : صورتی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

۳ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۷۷,۲۱۹ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت سياه کاتسان(5 کيلوگرمي)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : مشکی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

۳ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۷۷,۲۱۹ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت سبز کاتسان(5 کيلوگرمي)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : سبز - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

۳ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۷۷,۲۱۹ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت سبز روشن کاتسان(1 کيلوگرمي)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : سبز - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

۳ %
تخفیف

۳۶,۵۴۰ تومان

۳۵,۴۴۴ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت زرد کاتسان(5 کيلوگرمي)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : زرد - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

۳ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۷۷,۲۱۹ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت رنگ بدن کاتسان(1 کيلوگرمي)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : رنگ بدن - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

۳ %
تخفیف

۳۶,۵۴۰ تومان

۳۵,۴۴۴ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت بنفش کاتسان(5 کيلوگرمي)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : بنفش - قیمت : 1592390

۳ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۷۷,۲۱۹ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت آبي کاتسان(5 کيلوگرمي)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : آبی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1591250

۳ %
تخفیف

۱۸۲,۷۰۰ تومان

۱۷۷,۲۱۹ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت نارنجي کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : نارنجی - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

به زودی

مقایسه

فوندانت قهوه اي کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : قهوه ای - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

به زودی

مقایسه

فوندانت قرمز کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : قرمز - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

به زودی

مقایسه

فوندانت قرمز روشن کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : قرمز - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

به زودی

مقایسه

فوندانت قرمز روشن کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : قرمز - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

به زودی

مقایسه

فوندانت قرمز تيره کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : قرمز - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

به زودی

مقایسه

فوندانت صورتي کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : صورتی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

به زودی

مقایسه

فوندانت سياه کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : مشکی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

به زودی

مقایسه

فوندانت سفيد کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : سفید - وزن : 5 کیلو - قیمت : 1735650

به زودی

مقایسه

فوندانت سفيد کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : سفید - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

به زودی