مقایسه

فوندانت قرمز يک 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قرمز - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

۵ %
تخفیف

۶۶,۰۰۰ تومان

۶۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت سفید 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : سفید - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

۵ %
تخفیف

۶۶,۰۰۰ تومان

۶۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت قهوه ای يک 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

۵ %
تخفیف

۶۶,۰۰۰ تومان

۶۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت بنفش يک 1kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت آبي سه 1kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت نارنجی سه 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : نارنجی - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

۵ %
تخفیف

۶۶,۰۰۰ تومان

۶۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت سفید 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : سفید - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

۵ %
تخفیف

۲۶۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

فوندانت مشکی 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : مشکی - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

به زودی

مقایسه

فوندانت مشکی 3kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : مشکی - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

به زودی

مقایسه

فوندانت مشکی 1kgسی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : مشکی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

به زودی

مقایسه

فوندانت مشکي 0.5kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

به زودی

مقایسه

فوندانت آبی سه 0.5kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

به زودی

مقایسه

فوندانت قهوه ای سه 12kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 12کیلو - قیمت : 2640000

به زودی

مقایسه

فوندانت نارنجی سه 1kg سي سيب

مشخصات قیمت : 220000

به زودی

مقایسه

فوندانت آبي سه 3kg سي سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : آبی - وزن : 3 کیلو - قیمت : 660000

ناموجود

مقایسه

فوندانت سفید 0.5 کیلوگرمی سی سیب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : سفید - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

ناموجود

مقایسه

فوندانت بنفش سه 1kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : بنفش - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

ناموجود

مقایسه

فوندانت سفید ویزیون 6kg

مشخصات برند : ویزیون - رنگ : سفید - وزن : 6 کیلو - قیمت : 2126630

ناموجود

مقایسه

فوندانت رنگ بدن کاتسان(1 کیلوگرمی)
کاتسان

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : رنگ بدن - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

ناموجود

مقایسه

فوندانت نارنجی کاتسان(1 کيلوگرمی)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : نارنجی - وزن : 1 کیلو - قیمت : 347130

ناموجود

مقایسه

فوندانت قرمز سه 1kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قرمز - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

ناموجود

مقایسه

فوندانت قرمز يک 1kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قرمز - وزن : 1 کیلو - قیمت : 220000

ناموجود

مقایسه

فوندانت سبز روشن کاتسان(1 کیلوگرمی)

مشخصات برند : کاتسان - رنگ : سبز - وزن : 1 کیلو

ناموجود

مقایسه

فوندانت قهوه ای سه 0.5kg سی سيب

مشخصات برند : سی سیب - رنگ : قهوه ای - وزن : 500 گرم - قیمت : 110000

ناموجود