خلال سیب زمینی 10*10منجمد 2.5 کیلویی 4 عددی سرد و تازه
سرد و تازه

مشخصات برند : سرد و تازه - وزن : 2.5 کیلویی گرمی

ناموجود

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 5 کیلویی 2عددی سرد و تازه
سرد و تازه

مشخصات برند : سرد و تازه - وزن : 5 کیلویی گرمی - نوع : سرخ شده

ناموجود

ذرت شیرین منجمد 5 کیلویی 2 عددی سرد و تازه
سرد و تازه

مشخصات برند : سرد و تازه - وزن : 5 کیلویی گرمی

ناموجود

پنیر پروسس رنده شده 10 کیلوگرمی نعمت

مشخصات برند : نعمت - وزن : 10 کیلوگرمی

ناموجود

نخود فرنگی منجمد 5 کیلویی 2 عددی سرد و تازه
سرد و تازه

مشخصات برند : سرد و تازه - وزن : 5 کیلویی گرمی

ناموجود

پنیر ویژه رنده شده 10 کیلوگرمی نعمت

مشخصات برند : نعمت - وزن : 10 کیلوگرمی

ناموجود

سبزی قورمه خام منجمد 5 کیلویی 2عددی سرد و تازه
سرد و تازه

مشخصات برند : سرد و تازه - وزن : 5 کیلویی گرمی - نوع : خام

ناموجود