سس تكنفره كچاب 300 عددی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : کچاپ - وزن : 20گرم

۴۶,۵۳۳ تومان

جزئیات کالا

سس مايونز كم چرب دبه 7.5 کیلوگرمی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : مایونز - وزن : 7/5کیلوگرم

۳۹,۰۵۶ تومان

جزئیات کالا

سس تكنفره مايونز كم چرب 300 عددی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : مایونز - وزن : 20گرم

۴۲,۴۷۶ تومان

جزئیات کالا

سس كچاب دبه 7.5 کیلوگرمی مهرانه
مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : کچاپ - وزن : 7/5کیلوگرم

۴۷,۵۶۷ تومان

جزئیات کالا

سس فرانسوی تکنفره 300 عددی مهرانه
مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : فرانسوی

۴۷,۴۸۷ تومان

جزئیات کالا

سس فرانسوی دبه 1.7کیلویی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : فرانسوی

ناموجود

سس کچاب دبه 1.7کیلویی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : کچاپ

ناموجود

سس کچاب تند دبه 1.7کیلویی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : کچاپ تند

ناموجود

سس مایونز کاهش یافته 1.7کیلویی مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : مایونز

ناموجود

سس مایونز کاهش یافته 1/7 کیلویی مهرانه
مهرانه

مشخصات برند : مهرانه - نوع : مایونز

ناموجود