ميشكا شكلاتي 8 كيلويي آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 8 کیلویی - نوع : شکلاتی

۸۹,۲۱۵ تومان

جزئیات کالا

ميشكا شكلاتي 4 كيلويي آنیه
آنیه

مشخصات برند : آنیه - وزن : 4کیلویی - نوع : شکلاتی

۴۴,۶۰۸ تومان

جزئیات کالا

میشکا ویفر 12kgشکلاتی به بن
به بن

مشخصات برند : به بن - وزن : 12 کیلویی - نوع : شکلاتی

ناموجود

میشکا ویفر 8kg سفید به بن
به بن

مشخصات برند : به بن - وزن : 8 کیلویی - نوع : شکلاتی

ناموجود

بیسکویت ویفر فله پرتقال8kg شیرین گفتار

نوع نوع : ویفر پرتقال
وزن وزن : 8کیلویی
برند برند : شیرین گفتار

ناموجود

بیسکویت ویفر فله موز 8kg شیرین گفتار

نوع نوع : ویفر موز
وزن وزن : 8کیلویی
برند برند : شیرین گفتار

ناموجود

میشکا ویفر 6kg سفید به بن

مشخصات برند : به بن - وزن : 6کیلویی - نوع : سفید

ناموجود

بیسکویت ویفر لقمه ای 2kg شیرین گفتار

نوع نوع : ویفر لقمه ای
وزن وزن : 2کیلویی
برند برند : شیرین گفتار

ناموجود

بیسکویت فله پرتقال 5kg شیرین گفتار

نوع نوع : پرتقالی
وزن وزن : 5کیلویی
برند برند : شیرین گفتار

ناموجود

میشکا ویفر 8kg شکلاتی به بن
به بن

مشخصات برند : به بن - وزن : 8 کیلویی - نوع : سفید

ناموجود

میشکا ویفر 12kgسفید به بن
به بن

مشخصات برند : به بن - وزن : 12 کیلویی - نوع : سفید

ناموجود

میشکا ویفر 6kg شکلاتی به بن
به بن

مشخصات برند : به بن - وزن : 6کیلویی - قیمت : 447،300 - نوع : شکلاتی

ناموجود

بیسکویت فله نارگیلی 5kg شیرین گفتار

وزن وزن : 5کیلویی
برند برند : شیرین گفتار

ناموجود

میشکا سفید 3.5kg شیرین گفتار

مشخصات برند : شیرین گفتار - وزن : 3.5کیلویی - نوع : سفید

ناموجود

میشکا شکلاتی تابستانی 12کیلویی به بن
به بن

مشخصات برند : به بن - وزن : 12 کیلویی - نوع : شکلاتی

ناموجود

میشکا شکلاتی تابستانی 3.5 کیلویی شیرین گفتار
شیرین گفتار

مشخصات برند : شیرین گفتار - وزن : 3.5کیلویی - نوع : شکلاتی

ناموجود

میشکا شکلاتی تابستانی 8 کیلویی به بن
به بن

مشخصات برند : به بن - وزن : 8 کیلویی - نوع : شکلاتی

ناموجود

میشکا سفید تابستانی 12کیلویی به بن
به بن

مشخصات برند : به بن - وزن : 12 کیلویی - نوع : سفید

ناموجود

میشکا سفید تابستانی 8 کیلویی به بن
به بن

مشخصات برند : به بن - وزن : 8 کیلویی - نوع : سفید

ناموجود

ميشكا با روكش كاكائويي (9 كيلويي) ناردینا
ناردینا

مشخصات نوع : شکلاتی

ناموجود