برنج هندی دانه بلند 1121 جی تی سی

مشخصات انواع : هندی1121 - وزن : 10 کیلو

ناموجود

برنج هندی 10 کیلویی گلدسته قرمز

مشخصات برند : گلدسته - انواع : هندی1121 - وزن : 10 کیلو - قیمت : 68,000تومان

ناموجود

برنج هندی 10کیلوگرمی عالی ناز

مشخصات انواع : هندی1121 - وزن : 10 کیلو

ناموجود

برنج هندی 10 کیلويی خاطره
خاطره

مشخصات برند : خاطره - انواع : هندی1121 - وزن : 10 کیلو - قیمت : 73,000تومان

ناموجود

برنج هندی 10کیلویی ترانه
ترانه

مشخصات برند : ترانه - انواع : هندی1121 - وزن : 10 کیلو - قیمت : 65,000تومان

ناموجود

برنج هندی 10 کیلوگرمی صندل

مشخصات برند : صندل - انواع : هندی1121 - وزن : 10 کیلو

ناموجود

برنج هندی 10 کیلوگرمی جشنواره
جشنواره

مشخصات برند : جشنواره - انواع : هندی1121

ناموجود

برنج هندی 10 کیلوگرمی جشنواره درجه یک
جشنواره

مشخصات برند : جشنواره - انواع : هندی1121

ناموجود