پودر دارچین (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات برند : پالیز - نوع : پودر دارچین - وزن : 4kg

۴۶۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ادویه کاری (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات نوع : کاری - وزن : 4kg

۲۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

زردچوبه (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات نوع : زردچوبه - وزن : 4kg

۱۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فلفل قرمز (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات نوع : فلفل قرمز - وزن : 4kg

۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

فلفل سیاه فلفل سیاه (4 کیلوگرمی) پالیز
پالیز

مشخصات نوع : فلفل سیاه - وزن : 4kg

۲۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا