لوبیا جگری 5 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : لوبیا جگری - وزن : 5 کیلوگرم

۶۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

عدس درجه یک 5 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : عدس - وزن : 5 کیلوگرم

۳۹,۸۷۵ تومان

جزئیات کالا

لوبیا چیتی 5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : لوبیا چیتی - وزن : 5 کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

لپه تبریز 5 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : لپه - وزن : 5 کیلوگرم

۶۵,۴۵۰ تومان

جزئیات کالا

نخود کرمانشاهی 5 کیلوگرمی چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : نخود کرمانشاهی - وزن : 5 کیلوگرم

۵۴,۱۷۵ تومان

جزئیات کالا

پودر دارچین 2.5 کیلوگرمی فله چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر دارچین - وزن : 2/5kg

۹۳,۶۹۱ تومان

جزئیات کالا

پودر پیاز 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر پیاز - وزن : 2/5kg

۶۷,۲۶۶ تومان

جزئیات کالا

گرد لیمو عمانی فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : گرد لیمو عمانی - وزن : 2/5kg

۶۷,۲۶۶ تومان

جزئیات کالا

پودر زیره سبز 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر زیره سبز - وزن : 2/5kg

۱۱۲,۹۱۰ تومان

جزئیات کالا

سماق قهوه ای فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر سماق - وزن : 2/5kg

۹۸,۴۹۶ تومان

جزئیات کالا

سماق قرمز 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر سماق - وزن : 2/5kg

۱۰۸,۱۰۵ تومان

جزئیات کالا

ادویه خورشتی 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : ادویه خورشتی - وزن : 2/5kg

۴۵,۶۴۴ تومان

جزئیات کالا

آرد نخودچی فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : آرد نخودچی - وزن : 2/5kg

۲۶,۴۲۶ تومان

جزئیات کالا

ادویه اویشن2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پود آویشن - وزن : 2/5kg

۱۰۸,۱۰۵ تومان

جزئیات کالا

ادویه کاری 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : کاری - وزن : 2/5kg

۴۵,۶۴۴ تومان

جزئیات کالا

پودر پاپ ریکا 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر پاپ ریکا - وزن : 2/5kg

۴۰,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا

پودر فلفل قرمز2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : فلفل قرمز - وزن : 2/5kg

۴۶,۸۴۶ تومان

جزئیات کالا

پودر زنجبیل 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : زنجبیل - وزن : 2/5kg

۹۸,۴۹۶ تومان

جزئیات کالا

ادویه مرغ و ماهی 2.5کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات نوع : ادویه مرغ و ماهی - وزن : 2/5kg

۲۷۰,۲۶۳ تومان

جزئیات کالا

ادویه پلویی 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : ادویه پلویی - وزن : 2/5kg

۴۵,۶۴۴ تومان

جزئیات کالا

پودر موسیر فله 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر موسیر - وزن : 2/5kg

۱۴۸,۹۴۵ تومان

جزئیات کالا

پودرسیر 2.5 کیلوگرمی چاپار
چاپار

مشخصات برند : چاپار - نوع : پودر سیر - وزن : 2/5kg

۶۰,۰۵۸ تومان

جزئیات کالا

برنج ایرانی هاشمی 10 کیلوگرمی چاپار

مشخصات انواع : ایرانی - وزن : 10 کیلو

۲۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر زردچوبه 2.5 کیلوگرمی چاپار

مشخصات نوع : زردچوبه - وزن : 2/5kg

۱۰۵,۱۰۲ تومان

جزئیات کالا