ژله روکش ساده 6.5kg سالويا

مشخصات برند : سالویا - طعم : ساده - وزن : 6500 گرم

۵ %
تخفیف

۸۴,۳۱۲ تومان

۸۰,۰۹۶ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش سیب سبز 6.5kg سالویا

مشخصات برند : سالویا - طعم : سیب - وزن : 6500 گرم

۵ %
تخفیف

۹۰,۲۷۲ تومان

۸۵,۷۵۸ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش کلاسیک ساده 7 کيلوگرمی اماج
اماج

مشخصات برند : اماج - طعم : ساده - وزن : 7000 گرم - نوع : ساده

۵ %
تخفیف

۹۰,۸۹۶ تومان

۸۶,۳۵۲ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش شکلات 6.5kg سالویا

مشخصات برند : قنادی ها - طعم : کاکائو - وزن : 6500 گرم

۵ %
تخفیف

۹۹,۴۸۲ تومان

۹۴,۵۰۸ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش انبه 6.5kg سالویا

مشخصات برند : سالویا - طعم : انبه - وزن : 6500 گرم

۵ %
تخفیف

۹۹,۴۸۲ تومان

۹۴,۵۰۸ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش کارامل 6.5kg سالویا

مشخصات برند : سالویا - طعم : کارامل - وزن : 6500 گرم

۵ %
تخفیف

۹۹,۴۸۲ تومان

۹۴,۵۰۸ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش سفید صدفی 6.5kg سالویا

مشخصات برند : سالویا - طعم : صدفی - وزن : 6500 گرم

۵ %
تخفیف

۹۹,۴۸۲ تومان

۹۴,۵۰۸ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش پرتقال 6.5kg سالویا

مشخصات برند : سالویا - طعم : پرتقال - وزن : 6500 گرم

۵ %
تخفیف

۱۰۲,۲۳۲ تومان

۹۷,۱۲۱ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش آناناس 6.5kg سالویا

مشخصات برند : سالویا - طعم : آناناس - وزن : 6500 گرم

۵ %
تخفیف

۱۰۲,۲۳۲ تومان

۹۷,۱۲۱ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش آلبالو 6.5kg سالویا
سالویا

مشخصات برند : سالویا - طعم : آلبالو - وزن : 6500 گرم

۵ %
تخفیف

۱۰۲,۷۳۲ تومان

۹۷,۵۹۶ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش توت فرنگی 7 کیلوگرمی اماج
اماج

مشخصات برند : اماج - طعم : توت فرنگی - وزن : 7000 گرم - نوع : ساده

۵ %
تخفیف

۱۱۰,۵۵۹ تومان

۱۰۵,۰۳۱ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش صدفی 7 کيلوگرمی اماج
اماج

مشخصات برند : اماج - طعم : صدفی - وزن : 7000 گرم - نوع : ساده

۵ %
تخفیف

۱۱۰,۷۸۸ تومان

۱۰۵,۲۴۸ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش لیچی 6.5kg سالویا

مشخصات برند : قنادی ها - طعم : لیچی - وزن : 6500 گرم - قیمت : 75880

۵ %
تخفیف

۱۱۳,۶۵۲ تومان

۱۰۷,۹۷۰ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش بلوبری 6.5kg سالویا

مشخصات برند : سالویا - طعم : بلوبری - وزن : 6500 گرم

۵ %
تخفیف

۱۱۳,۶۵۲ تومان

۱۰۷,۹۷۰ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش اناناس 7 کيلوگرمی اماج
اماج

مشخصات برند : اماج - طعم : آناناس - وزن : 7000 گرم - نوع : ساده

۵ %
تخفیف

۱۲۱,۶۹۸ تومان

۱۱۵,۶۱۴ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش البالو 7 کيلوگرمی اماج
اماج

مشخصات طعم : آلبالو - وزن : 7000 گرم - نوع : ساده

۵ %
تخفیف

۱۳۱,۴۶۵ تومان

۱۲۴,۸۹۲ تومان

جزئیات کالا

ژله روکش تمشک 7 کيلوگرمی اماج
اماج

مشخصات برند : اماج - طعم : تمشک - وزن : 7000 گرم - نوع : ساده

به زودی

ژله روکش سيب ترش 7 کيلوگرمي اماج

مشخصات برند : اماج - طعم : سیب - وزن : 7000 گرم - نوع : ساده

ناموجود

ژله روکش توت فرنگی 6.5kg سالویا
سالویا

مشخصات برند : سالویا - طعم : توت فرنگی - وزن : 6500 گرم

ناموجود

ژله روکش تمشک 6.5kg سالویا

مشخصات برند : سالویا - طعم : تمشک - وزن : 6500 گرم

ناموجود

ژله روکش انبه 7 کیلوگرمی اماج
اماج

مشخصات برند : اماج - طعم : انبه - وزن : 7000 گرم - نوع : ساده

ناموجود

ژله روکش کارامل 7 کیلوگرمی اماج
اماج

مشخصات برند : اماج - طعم : کارامل - وزن : 7000 گرم - نوع : ساده

ناموجود