مقایسه

روغن آفتاب آزاد صاف 50
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 50 - گروه مشتریان : قنادی - وزن : 16kg

۱۳۴,۴۵۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن آفتاب دان16kg( نیمه جامد )
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : نیمه جامد - وزن : 16kg

۱۲۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن آفتاب مایع سويا 16Kg
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - وزن : 16kg

۱۲۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن آفتاب صاف طلايی 44
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 44 - گروه مشتریان : قنادی - وزن : 10kg

۱۰۳,۹۵۰ تومان

جزئیات کالا