مقایسه

روغن سویا 16 کیلوگرمی کوکب

مشخصات برند : کوکب - انواع : سویا - گروه مشتریان : قنادی, رستوران، هتل, فست فود, کارخانجات, خانوار - وزن : 16kg

۱۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن مایع سرخ کردنی 16 کیلویی گل پونه
گل پونه

مشخصات برند : گل پونه - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : رستوران، هتل, فست فود - وزن : 16kg

۱۰۷,۶۳۵ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آفتاب آزاد آفتابگردان 4.5 کیلویی گالن (4 عددی)
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : آفتابگردان - گروه مشتریان : قنادی, رستوران، هتل, فست فود, خانوار

۷ %
تخفیف

۱۳۷,۰۰۰ تومان

۱۲۸,۰۱۶ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن سرخ کردنی 2.7كيلوگرم 4 عددی ویونی
ویونی

مشخصات برند : ویونی - گروه مشتریان : قنادی, رستوران، هتل, فست فود, خانوار - وزن : 2700g

۸۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن سرخ کردنی 810 گرمی ویونی

مشخصات برند : ویونی - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : خانوار - وزن : 810g - وزن کارتن : 9,720 (kg)

۷ %
تخفیف

۷۸,۶۰۰ تومان

۷۳,۰۹۸ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن آفتابگردان 2.7 کیلوگرمی ویسپو ( 4 عددی )
ویسپو

مشخصات برند : ویسپو - انواع : مایع آفتابگردان - گروه مشتریان : قنادی, رستوران، هتل, فست فود, خانوار - قیمت(ریال) : 890,000 - وزن کارتن : 10,8 (kg)

۵ %
تخفیف

۸۹,۰۰۰ تومان

۸۴,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن سرخ 2.7 کیلوگرمی ویسپو( 4 عددی )

مشخصات برند : ویسپو - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : رستوران، هتل, فست فود, خانوار - قیمت(ریال) : 764,000 - وزن کارتن : 10,8 (kg)

۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن سرخ 1350گرمی ویسپو ( 9 عددی )
ویسپو

مشخصات برند : ویسپو - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : رستوران، هتل, فست فود, خانوار - قیمت(ریال) : 814,500 - وزن : 1350g - وزن کارتن : 12,150 (kg)

۸۱,۴۵۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آفتاب آزاد سرخ کردنی 4.5کیلویی گالن(4عددی)
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : قنادی, رستوران، هتل, فست فود, کارخانجات

۱۱ %
تخفیف

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن خروس 16kg سرخ کردنی
روغن خروس

مشخصات برند : خروس - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : فست فود - قیمت(ریال) : 90،000 - وزن : 16kg

۴ %
تخفیف

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن آفتاب مارگارین مخصوص شيرينی پفی
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : مارگارین - گروه مشتریان : قنادی - قیمت(ریال) : 73،500 - وزن : 10kg

۶ %
تخفیف

۸۹,۶۰۰ تومان

۸۴,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن آفتاب صاف 50 سفيد
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 50 - گروه مشتریان : قنادی - وزن : 16kg

۴ %
تخفیف

۱۱۷,۹۵۰ تومان

۱۱۲,۹۵۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن آفتاب آزاد صاف 50
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 50 - گروه مشتریان : قنادی - قیمت(ریال) : 98،300 - وزن : 16kg

۴ %
تخفیف

۱۱۷,۹۵۰ تومان

۱۱۲,۹۵۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن آفتاب دان16kg( نیمه جامد )
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : نیمه جامد - گروه مشتریان : رستوران، هتل - قیمت(ریال) : 90،000 - وزن : 16kg

۴ %
تخفیف

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن آفتاب آزاد سرخ کردنی16kg
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : سرخ کردنی - گروه مشتریان : فست فود - قیمت(ریال) : 90،000 - وزن : 16kg

۴ %
تخفیف

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن آفتاب مایع سويا 16Kg
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : مایع سویا - قیمت(ریال) : 90،000 - وزن : 16kg

۴ %
تخفیف

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

روغن آفتاب صاف طلايی 44
آفتاب

مشخصات برند : آفتاب - انواع : صاف 44 - گروه مشتریان : قنادی - قیمت(ریال) : 76،000 - وزن : 10kg

۱ %
تخفیف

۹۱,۲۰۰ تومان

۹۰,۰۱۴ تومان

جزئیات کالا