حمایت از کالای ایرانی

زرین هورکا برای حمایت از تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به چند کشور محدود و خاص، بر آن شد تا ضمن عرضه و فروش محصولات به‌نام ایرانی در گروه‌های مختلف، از نام‌های نوپا و تازه‌ شکل‌گرفته نیز حمایت کند.

فروش تولیدات تولیدکنندگانی که باوجود تقاضا برای محصولات شان، بازاری برای عرضه‌ی محصولات خود نداشتند، بها دادن به محصولات صنایع غذایی ایرانی پابه ‌پای محصولات صاحب‌نام بین‌المللی و حمایت همه‌جانبه از کالای باکیفیت ایرانی، ضمن دیده‌شدن هر چه بیشتر نام‌های ایرانی، موجب افزایش تقاضای کالای تولید داخل و در پی آن افزایش اشتغال نیز بوده است. 

حمایت همه‌جانبه از فناوری و کسب‌وکار ایرانی و کالای دانش‌بنیان داخلی، هدفی است که فروشگاه آنلاین زرین هورکا  در پی آن است و وجود بیش از بیست نام‌تجاری باکیفیت ایرانی در زرین پخش، نشان‌دهنده‌ی موفقیت نسبی در تحقق این هدف است.